ENTRY SCRIPT

www.richardbelenworld.com

Total Pageviews

Baka Nandito ang hinahanap mo ?

Loading...

Popular Posts

Random Posts

Sunday, August 22, 2010

Bad effects of Marijuana ( tagalog )

Siguro naman lahat tayong mg apinoy ay nakakaalam sa tinatawag na Marijuana, yung tinatawag nilang damo, or weeds, pot or ganja.. sa mga kabataan na hindi nakakaramdam ng contentment or kawalan ng libangan , pag ka boring o galit ang marijuana ang madalas na binibigyan nila ng pansin , pero ano nga ba ang epektop nito sa ating katawan.

mayroon akong tatawaging 2 punto para mas maintindihan natin . bayaan nyong i classify ko sila as SHort term and Long term effect in our Body.

ito ang mga Short term effects nila • magiging mahirap ang pag iisip at yung tinatawag nating problem solving • problems with memory and learning or yung talino or talas ng isip natin sa tagalog kumbaga • pagkawala ng coordination ng mga katawan natin  • at pang huli ay ang distorted perception • ito naman ang mga Long term effects sa ating katawan 

  • Changes in the brain. Marijuana can affect the areas of the brain that play a part in response to stress, motivation, and reward.
  • Fertility implications. Animal studies suggest that heavy users may experience disruptions in ovulation or produce less sperm. So it’s possible people who use a lot of marijuana might have difficulty having children as they get older. Studies also show that babies born to women who use marijuana when they are pregnant may be more likely to have developmental and behavioral problems.
  • Respiratory problems. People who smoke marijuana have more respiratory problems — such as having more mucus, a chronic cough, and bronchitis (irritated breathing passages).
  • Changes in blood pressure. Over time, continued use of marijuana can lead to decreased blood pressure, which may cause dizziness. It also seems to impair the body's ability to fight off infections and some other diseases.
  • Emotional problems. Heavy users are more likely to report symptoms of depression than nonusers. They can also feel more anxiety, have more personality disturbances, and are at an increased risk of developing schizophrenia, a severe form of mental illness.
  Good Luck and God Bless!!!

  Popular Posts

  Pages

  Instagram

  adf.ly