ENTRY SCRIPT

www.richardbelenworld.com

Total Pageviews

Baka Nandito ang hinahanap mo ?

Loading...

Popular Posts

Random Posts

Thursday, July 28, 2011

Pangunang Lunas sa Pagkahilo at Pagsusuka ( Food / Toxic Posioned )


Maraming uri ng food poisoning depende ito sa pagkain na kinain na dahilan ng pagkalason.
Pinaka-karaniwan dito ay ang bacterial food poisoning. Ito ay kadalasang sanhi ng bacteria na taglay ng pagkaing kinonsumo gaya ng salmonella. Ang salmonella ay isa sa mga common na dahilan ng pagkalason. Matatagpuan ang salmonella sa farm products gaya ng itlog at manok.
Ang toxic naman gaya ng botulism ay maaaring sanhi ng bacteria sa ilang uri ng pagkain gaya ng honey at isda.
Maraming pagkain na may taglay na components na maaring nakalalason kapag hindi nalutong mabuti o kaya naman ay hindi na-prefare ng maayos, kagaya ng crab at ilang uri ng isda.
Kapag pinaghihinalaang na-food poisoning ang isang kasamahan sa bahay o pasyente ay alamin agad kung ano ang kinain nito sa loob ng 48 hours.
Hindi naman kasi agad-agad na lumalabas ang pagkalason maaaring tumagal ito ng ilang oras bago umepekto. Ngunit kung dahilan nito ay toxic mas mabilis itong umepekto kaysa sa bacteria.
Maging alerto din kung ang food poisoning ay kumbinasyon ng mga sumusunod:
* Strange-tasting food o pagkain na naiwan sa mainit na lugar.
* Kung sa isang lugar ay may kasamahang nakikitaan din ng sintomas ng food poisoning.
* Hilaw o hindi gaano nalutong mabuti ang pagkain o di kaya naman ay yung mga pagkain na iniinit.
Mga sintomas ng food poisoning ay:
* Pagkahilo at pagsusuka.
* Stomach cramps o pagkapulikat ng tiyan.
* Pagtatae.
* Lagnat
* Pagkaramdam ng sakit
* Senyales ng pagka-shock
Ang mga sintomas naman ng toxic poisoning ay:
* Dizziness
* Utal-utal na pagsasalita
* Hirap sa paghinga at paglunok
Habang wala pang doctor o wala pa sa pagamutan ay gawin ang mga sumusunod:
a.     I-monitor ang paghinga ng pasyente.
b.       Ilagay siya sa mataas at komportableng posisyon.
c.       Bigyan ng maraming fluids lalo na kung nagsusuka at nagtatae upang maiwasan ang dehydration.
d.       Alalayan ito kapag nagsusuka dahil maaaring mabuwal. Hangga’t maari ay maghanda ng bowl at pamunas.

Popular Posts

Pages

Instagram

adf.ly